Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2834/1815 Slaktare Jon Adam Hjelting

Konkursärende

Ansökan:
1815-11-13
Proklamadag:
1816-05-29
Dom:
1816-11-09

Bransch: Slaktare
Undergrupp i Hisco: Livsmedelsarbetare (hiscokod: 77)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 079.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Slagtare
Normerad titel: Slaktare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 103/1816

Notarie: Bandelin
Referent: Michaelson

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18151129
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad: 18151129
Avis 1: 18151204
Avis 2: 18151218
Avis 3: 18160408

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium