Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2833/1815 Stadsmäklare Lars Pet. Mörck

Konkursärende

Ansökan:
1815-11-13
Proklamadag:
1816-05-22
Dom:
1818-10-05

Bransch: Stadsmäklare
Undergrupp i Hisco: Försäkringsagenter och auktionsförrättare (hiscokod: 44)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 079.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Stads Mäklare
Normerad titel: Stadsmäklare

Kuratorer: Advocat Fis. Eselius Grosshand. Åhlin Stockoë Sandblad

Aktens nr (serie F6a): 151/1819

Notarie: Gråå
Referent: R: Söderström

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18151122
Kuratorer utsedda: 18151122
Proklama beviljad: 18151122
Avis 1: 18151204
Avis 2: 18151218
Avis 3: 18160408

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Anm. Dom d. 15 Octob. 1816 överstruket.
Bläddra i konkursdiarium