Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2832/1815 Handlare Jacob Wahren

Konkursärende

Ansökan:
1815-11-13
Proklamadag:
1816-05-22
Dom:
1817-06-16

Bransch: Handlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 079.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Handlande / Handlanden Jacob Wahren. Nov.13 dess Hustru Rebecca Philip om Boskilnad
Normerad titel: Handlare
Normerad relationstitel: Handlare

Kuratorer: Advocat Fisc E W Brandell Grosshand G. F. Smerling M. Petre J. Erskine

Aktens nr (serie F6a): 157/1817

Notarie: Z. Lindberg
Referent: R. Pfeffe

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18151122
Kuratorer utsedda: 18151122
Proklama beviljad: 18151122
Avis 1: 18151204
Avis 2: 18151218
Avis 3: 18160408

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium