Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 2831/1815 Klädesmäklare Fredrik Moberg

Konkursärende

Ansökan:
1815-11-13
Proklamadag:
1816-05-22
Dom:
1816-11-11

Bransch: Klädesmäklare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 079.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Klädmäklare / Klädmäklare Fredric Moberg. Nov. 21 dess hustru Ulla Ahlström om Boskilnad
Normerad titel: Klädesmäklare
Normerad relationstitel: Klädesmäklare

Kuratorer: Fabriqueuren E. W. Hellgren, Kryddkramh. L. J. Brock

Aktens nr (serie F6a): 129/1816

Notarie: Gråå
Referent: R. Fredholm

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18151122
Kuratorer utsedda: 18151122
Proklama beviljad: 18151122
Avis 1: 18151204
Avis 2: 18151218
Avis 3: 18160408

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium