Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2830/1815 Klädmäklare Lars Hwarling

Konkursärende

Ansökan:
1815-11-11
Proklamadag:
1816-05-22
Dom:
1817-06-16

Bransch: Klädmäklare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 079.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Kläd Mäklare / Kläd Mäklaren Lars Hwarling. Nov. 11 och Hustru Anna Beata Wallin om Boskilnad
Normerad titel: Klädmäklare
Normerad relationstitel: Klädmäklare

Kuratorer: Mantals Commis. J. Bergman

Aktens nr (serie F6a): 133/1817

Notarie: Zander
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18151118
Kuratorer utsedda: 18151118
Proklama beviljad: 18151128
Avis 1: 18151204
Avis 2: 18151218
Avis 3: 18150408

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium