Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2829/1815 Kramhandlare Carl Fredric Hassellquist

Konkursärende

Ansökan:
1815-11-11
Proklamadag:
1816-07-29
Dom:
1817-12-13

Bransch: Kramhandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 079.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Kramhandlare
Normerad titel: Kramhandlare

Kuratorer: Borgmäst. Loom Fabriqueur. Benckt.

Aktens nr (serie F6a): 185/1817

Notarie: Z. Lindbergh
Referent: R: Hochschild

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18151118
Kuratorer utsedda: 18160129
Proklama beviljad: 18160129
Avis 1: 18160205
Avis 2: 18160219
Avis 3: 18160604

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: