Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2838/1815 Bryggare Lorns Hartman

Konkursärende

Ansökan:
1815-11-20
Proklamadag:
1816-06-10
Dom:
1817-01-20

Bransch: Bryggare
Undergrupp i Hisco: Livsmedelsarbetare (hiscokod: 77)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 10, sida 078.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Bryggare
Normerad titel: Bryggare

Kuratorer: Adv. Fisc. C. G. Cassek Bagare Åldermannen J. H. Lind Bryggare Abr. Rehn

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Gråå
Referent: R: Fredholm

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18151127
Kuratorer utsedda: 18151127
Proklama beviljad: 18151127
Avis 1: 18160104
Avis 2: 18160118
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium