Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2440/1812 Viktualiehandelsbetjänt Carl Fredr Ahlbom

Konkursärende

Ansökan:
1812-09-28
Proklamadag:
1813-04-05
Dom:
07-12

Bransch: Viktualiehandelsbetjänt
Undergrupp i Hisco: Försäljare och bodbetjänter (hiscokod: 45)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 09, sida 262.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Victualiehandels Betjent
Normerad titel: Viktualiehandelsbetjänt

Kuratorer: Läderhandl G. Wikman

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Gelinck
Referent: R Fredholm

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18121005
Proklama beviljad: 18121005
Avis 1: 18121109
Avis 2: 18121119
Avis 3: 18130320

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium