Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2439/1812 Löjtnant Jonas Rydell

Konkursärende

Ansökan:
1812-09-28
Proklamadag:
1813-04-12
Dom:
1813-06-16

Bransch: Löjtnant
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 09, sida 261.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Herr Lieutenant Fabriqueur
Normerad titel: Löjtnant

Kuratorer: Protocolls Secretar C. Georgh

Aktens nr (serie F6a): 77/1813

Notarie: Bandelin
Referent: R Båth

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18121012
Proklama beviljad: 18121012
Avis 1: 18120909
Avis 2: 18120919
Avis 3: 18130320

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium