Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2438/1812 Änka Anna Christ Hedberg

Konkursärende

Ansökan:
1812-09-26
Proklamadag:
1813-04-03
Dom:
1813-05-08

Bransch: Målare
Undergrupp i Hisco: Målare (hiscokod: 93)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 09, sida 261.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afl Målaren Olof Liljebergs, om Urarfva
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Målare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 52/1813

Notarie: Bandelin
Referent: R. Frestadius

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18121030
Proklama beviljad: 18121003
Avis 1: 18121109
Avis 2: 18121119
Avis 3: 18130320

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium