Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 2437/1812 Pehr Gust Liljas, Sterbus

Konkursärende

Ansökan:
1812-09-18
Proklamadag:
1813-03-29
Dom:
1813-06-14

Bransch: Lantvärnslöjtnant
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 09, sida 261.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / F. d. Landwärns Lieutenanten serdermera Siömannen Pehr Gust Liljas, om Urarfwa
Normerad titel:
Normerad relationstitel: F.d.lantvärnslöjtnant

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 125/1813

Notarie: Z Lindbergh
Referent: R. Båth

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18120928
Proklama beviljad: 18120928
Avis 1: 18121023
Avis 2: 18121105
Avis 3: 18130203

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium