Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2436/1812 Skräddare Johan Söderquist

Konkursärende

Ansökan:
1812-09-17
Proklamadag:
1813-03-29
Dom:
1813-12-15

Bransch: Skräddare
Undergrupp i Hisco: Skräddare, sömmare och tapetserare (hiscokod: 79)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 09, sida 261.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Skräddare
Normerad titel: Skräddare

Kuratorer: Fabriquer A Desslin

Aktens nr (serie F6a): 199/1813

Notarie: Z Lindbergh
Referent: R Alegren

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18120928
Proklama beviljad: 18120928
Avis 1: 18121023
Avis 2: 18121105
Avis 3: 18130203

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium