Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2435/1812 Trädgårdsmästare Abraham Steiner

Konkursärende

Ansökan:
1812-09-16
Proklamadag:
1813-05-03
Dom:
1813-10-30

Bransch: Trädgårdsmästare
Undergrupp i Hisco: Lantbruksarbetare (hiscokod: 62)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 09, sida 261.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Trädgårds Mästare
Normerad titel: Trädgårdsmästare

Kuratorer: Häradshofdinge C. O Lychou

Aktens nr (serie F6a): 128/1813

Notarie: N. Staaff
Referent: R Hochschild

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18120923
Kuratorer utsedda: 18121102
Proklama beviljad: 18121102
Avis 1: 18121219
Avis 2: 18130102
Avis 3: 18130402

Proklamaanteckning: N. 2223

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium