Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2434/1812 Fabriques Bolaget under firma Gregorÿ Enkas Söner

Konkursärende

Ansökan:
1812-09-16
Proklamadag:
1813-03-31
Dom:
1815-06-14

Bransch: Fabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 09, sida 260.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa:
Normerad titel:

Kuratorer: Grosshandl Fr Engström Fabriq. C. F Hornberg Kryddkramh Thorell

Aktens nr (serie F6a): 271/1815

Notarie: Spångberg
Referent: Rådman Alegren

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 18120923
Proklama beviljad:
Avis 1: 18121023
Avis 2: 18121105
Avis 3: 18130203

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium