Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 2433/1812 Carl Gabriel Schylanders, Sterbhus

Konkursärende

Ansökan:
1812-09-14
Proklamadag:
1813-03-22
Dom:
1814-12-17

Bransch: Aktör
Undergrupp i Hisco: Musiker, skådespelare och cirkusartister (hiscokod: 17)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 09, sida 260.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Acteuren vid de Kongl Spectaclerne Herr Öfver Inspectoren Carl Gabriel Schylanders, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Aktör

Kuratorer: Kammereraren J Sundvall

Aktens nr (serie F6a): 117/1814

Notarie: Harlingson
Referent: R. Michaelson

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18120921
Kuratorer utsedda: 18120930
Proklama beviljad: 18120921
Avis 1: 18121023
Avis 2: 18121105
Avis 3: 18130203

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:

/BReg/