Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0156/1751 Färgare Georg Friedrich Singöhl

Konkursärende

Ansökan:
1751-04-24
Proklamadag:
1754-05-25
Dom:
1755-06-30

Bransch: Färgare
Undergrupp i Hisco: Textilarbetare (hiscokod: 75)  
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 01, sida 056.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Färgare
Normerad titel: Färgare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 71/1755

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda:
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:

[Proklamadag och domdatum hämtade ur Ulla Johanson, 1970.]
Bläddra i konkursdiarium