Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 0977/1803 Bryggare Lorentz Sifwert

Konkursärende

Ansökan:
1803-05-25
Proklamadag:
1803-12-10
Dom:
1804-12-15

Bransch: Bryggare
Undergrupp i Hisco: Livsmedelsarbetare (hiscokod: 77)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 226.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Bryggare / Bryggaren Lorentz Sifwert. Junü 6 dess hustru Cath. Elis. Djurberg om Boskilnad
Normerad titel: Bryggare
Normerad relationstitel: Bryggare

Kuratorer: Grosshand. B. Beskou J. C. Fabricius Fabriqu. J. W. Hougelin

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Bandelin
Referent: Lagman Bredberg

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 18030608
Kuratorer utsedda: 18030608
Proklama beviljad: 18030608
Avis 1: 18030711
Avis 2: 18030728
Avis 3: 18031117

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium