Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0021/1798 Handelsbokhållare Gust. Er. Wetterblom

Konkursärende

Ansökan:
1798-10-29
Proklamadag:
1799-05-06
Dom:
1799-11-02

Bransch: Handelsbokhållare
Undergrupp i Hisco: Bokhållare och kassörer (hiscokod: 33)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 045.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Handelsbokhållare / Curator ad Litem C. J. Landberg såsom Förmyndare för handelsbokhållaren Gust. Er. Wetterblom
Normerad titel: Handelsbokhållare
Normerad relationstitel: Kurator

Kuratorer: Cancellist J. Edman Grossh. Carl Lemcke

Aktens nr (serie F6a): 149/1799

Notarie: Enhörning
Referent: Rådman Sondell

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17981105
Kuratorer utsedda: 17981105
Proklama beviljad: 17981105
Avis 1: 17981210
Avis 2: 17981204
Avis 3: 17990406

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Anm. Avis nr 2 troligen feldaterad borde vara 17981224.
Bläddra i konkursdiarium