Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0020/1798 Hellman Sterbhus

Konkursärende

Ansökan:
1798-10-27
Proklamadag:
1799-05-06
Dom:
1799-07-29

Bransch: Assistent
Undergrupp i Hisco: Tjänstemän (hiscokod: 30)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 045.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl. Assistenten wid Ostindiska Compagniet Eric Hellmans Sterbhus om urarfwa.
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Assistent

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 57/1799

Notarie: Wennberg
Referent: Rm. Bredberg

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17981105
Kuratorer utsedda: 17981105
Proklama beviljad: 17981105
Avis 1: 17981210
Avis 2: 17981224
Avis 3: 17990406

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium