Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0019/1798 Änka Anna Bonn

Konkursärende

Ansökan:
1798-10-11
Proklamadag:
1799-04-17
Dom:
1799-12-16

Bransch: Korsångare
Undergrupp i Hisco: Musiker, skådespelare och cirkusartister (hiscokod: 17)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 044.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afl. Klockaren wid finska Nationelle församlingen och chor Sångaren wid kong. Operan Magnus Bonns Enka Anna Bonn om urarfwa.
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Korsångare

Kuratorer: kramh. A. Froden

Aktens nr (serie F6a): 154/1799

Notarie: Lundell
Referent: Rm. Sondell

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17981017
Kuratorer utsedda: 17981017
Proklama beviljad:
Avis 1: 17981122
Avis 2: 17981206
Avis 3: 17990307

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: