Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0018/1798 Åström & Grönberg sterbhus

Konkursärende

Ansökan:
1798-10-10
Proklamadag:
1799-04-17
Dom:
1801-06-01

Bransch: Fiskköpare
Undergrupp i Hisco: Köpare (hiscokod: 42)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 044.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl. Fiskköpman Carl Åström och dess äfwen afl. Hustru Cath. Elis. Grönbergs Sterbhus om urarfwa.
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Fiskköpare

Kuratorer: Fabriqueuren P. M. Malmsten Segelmakaren Liljander

Aktens nr (serie F6a): 71/1801

Notarie: Wennberg
Referent: Rm. Richnau

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17981017
Kuratorer utsedda: 17981017
Proklama beviljad: 17981017
Avis 1: 17981122
Avis 2: 17981206
Avis 3: 17990307

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium