Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0017/1798 Änka Maria Lagberg

Konkursärende

Ansökan:
1798-10-08
Proklamadag:
1799-04-15
Dom:
1799-07-08

Bransch: Förgyllare
Undergrupp i Hisco: Målare (hiscokod: 93)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 044.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afl. Förgyllaren Matts Lagbergs Enka Maria Lagberg om urarfwa.
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Förgyllare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 50/1799

Notarie: Tärnström
Referent: Rm. Lychou

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17981015
Kuratorer utsedda: 17981015
Proklama beviljad: 17981015
Avis 1: 17981122
Avis 2: 17981206
Avis 3: 17990307

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium