Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0016/1798 Änka Cath. Wennersten

Konkursärende

Ansökan:
1798-10-06
Proklamadag:
1799-04-15
Dom:
1802-11-16

Bransch: Mönsterskrivare
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 044.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afl. Mönsterskrifwaren wid kongl. Swea Artilleriet Lars Gustaf Wennerstens Enka Cath. Wennersten om urarfwa.
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Mönsterskrivare

Kuratorer: Åkaren G. Wågstedt

Aktens nr (serie F6a): 102/1802

Notarie: Bandelin
Referent: Borgm. O. Wenberg

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17981015
Kuratorer utsedda: 17981015
Proklama beviljad: 17981015
Avis 1: 17981122
Avis 2: 17981206
Avis 3: 17990307

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium