Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0015/1798 Hustru Maria Mountius

Konkursärende

Ansökan:
1798-10-03
Proklamadag:
1799-04-27
Dom:
1800-05-03

Bransch: Klädesfabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 043.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Hustru / Afwekne klädes Fabriqueuren Johan Mantüs hustru Maria Montius om Cession och Boskilnad.
Normerad titel: Hustru
Normerad relationstitel: Klädesfabrikör

Kuratorer: Grosshandl. Gust. Westerberg

Aktens nr (serie F6a): 27/1800

Notarie: Staaf
Referent: R. J. R. Blom

Övriga datum i ärendet:

Föredragning: 17981015
Första kallelse: 17981027
Kuratorer utsedda: 17981027
Proklama beviljad: 17981027
Avis 1: 17981122
Avis 2: 17981206
Avis 3: 17990307

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium