Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0014/1798 Fabrikör Eman Haber

Konkursärende

Ansökan:
1798-10-02
Proklamadag:
1799-04-08
Dom:
1799-07-01

Bransch: Fabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 043.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Fabriqueur
Normerad titel: Fabrikör

Kuratorer: Grosshandl. P. C. Welbman

Aktens nr (serie F6a): 42/1799

Notarie: Staaf
Referent: R. Stenhamar

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17981008
Kuratorer utsedda: 17981008
Proklama beviljad: 17981008
Avis 1: 17981122
Avis 2: 17981206
Avis 3: 17990307

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium