Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0013/1798 Ekerman Sterbhus

Konkursärende

Ansökan:
1798-09-25
Proklamadag:
1799-04-01
Dom:
1799-07-08

Bransch: Bankkamrer
Undergrupp i Hisco: Revisorer (hiscokod: 11)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 043.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl. Banco kammereraren Paul Fabian Ekermans Sterbhus om urarfwa.
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Bankkamrer

Kuratorer: Banco bokhållaren J. A. Ferlin

Aktens nr (serie F6a): 56/1799

Notarie: Peutz
Referent: N. Sasse

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17981001
Kuratorer utsedda: 17981001
Proklama beviljad: 17981001
Avis 1: 17981122
Avis 2: 17981206
Avis 3: 17990307

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Anm. Under proclamadag står No. 4939 gl. Boken.
Bläddra i konkursdiarium