Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0012/1798 Kitlers sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1798-09-11
Proklamadag:
1799-04-22
Dom:
1801-12-14

Bransch: Bisittare
Undergrupp i Hisco: Ej kodade titlar (hiscokod: -9)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 043.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Af. Bisittaren i hofslagare Embetet Conrad Kitlers Enka Marg. Bergner och öfriga Sterbhusdelägare om urarfwa.
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Bisittare

Kuratorer: Hofslagare H. E. Kitler

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Lindelöf
Referent: Rådman Hanquist

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17980919
Kuratorer utsedda: 17981022
Proklama beviljad: 17981022
Avis 1: 17981122
Avis 2: 17981206
Avis 3: 17990307

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium