Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0011/1798 Änka Johanna Soph. Rath

Konkursärende

Ansökan:
1798-09-10
Proklamadag:
1799-03-18
Dom:
1799-07-01

Bransch: Kammarskrivare
Undergrupp i Hisco: Tjänstemän (hiscokod: 30)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 043.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afl. Kammarskrifwaren Carl And. Landins Enka Johanna Soph. Rath om urarfwa.
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Kammarskrivare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 41/1799

Notarie: Staaf
Referent: Norelius

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17980919
Kuratorer utsedda: 17980919
Proklama beviljad: 17980919
Avis 1: 17981015
Avis 2: 17981029
Avis 3: 17990204

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium