Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0010/1798 Änka Ulr. Eleon. Löhngren

Konkursärende

Ansökan:
1798-09-07
Proklamadag:
1799-03-20
Dom:
1800-04-05

Bransch: Grosshandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 042.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afl. Grosshandlaren Jonas Löhngrens Enka Ulr. Eleon. Löhngren om boskilnad och urarfwa.
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Grosshandlare

Kuratorer: Tobakshandlaren Jac. Ströman

Aktens nr (serie F6a): 11/1800

Notarie: Staaf
Referent: J. E. Blom

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 1798922
Kuratorer utsedda: 17980922
Proklama beviljad: 17980922
Avis 1: 17981015
Avis 2: 17981029
Avis 3: 17990204

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium