Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 0009/1798 Figurant Jean Chambrü

Konkursärende

Ansökan:
1798-09-07
Proklamadag:
1799-03-11
Dom:
1799-06-15

Bransch: Figurant
Undergrupp i Hisco: Musiker, skådespelare och cirkusartister (hiscokod: 17)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 042.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Figurant vid Kongl. Operan / Figuranten vid Kongl. Operan Jean Chambrü den 10 sept. dess hustru Cath. Cambrü om boskilnad.
Normerad titel: Figurant
Normerad relationstitel: Figurant

Kuratorer: Jouvieren I. Arfvedson

Aktens nr (serie F6a): 153/1799

Notarie: Sundin
Referent: Schmidt

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17980910
Kuratorer utsedda: 17980910
Proklama beviljad: 17980910
Avis 1: 17981015
Avis 2: 17981029
Avis 3: 17990204

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: