Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0008/1798 Överstelöjtnant Joh. Conrad Löthman

Konkursärende

Ansökan:
1798-09-06
Proklamadag:
1799-03-18
Dom:
1799-11-16

Bransch: överstelöjtnant
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 042.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Herr Öfwerste Lieutenant och Riddare
Normerad titel: Överstelöjtnant

Kuratorer: Notarien C. A. Schalén Actuarien M. Hök

Aktens nr (serie F6a): 138/1799

Notarie: Löfling
Referent: Alégren

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17980910
Kuratorer utsedda: 17981019
Proklama beviljad: 17980919
Avis 1: 17981015
Avis 2: 17981029
Avis 3: 17990204

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium