Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0007/1798 Wilhelmis & Rolandt sterbhus

Konkursärende

Ansökan:
1798-09-06
Proklamadag:
1799-03-11
Dom:
1799-11-02

Bransch: Snickare
Undergrupp i Hisco: Murare och byggnadsarbetare (hiscokod: 95)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 042.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Aflidne Snickaren Johan Erhard Wilhelmis äfwen afl. Enkan Marg. Christ. Wilhelmis född Rolandt Sterbhus om urarfwa.
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Snickare

Kuratorer: Öfwer Direct. B. R. Geÿer Notarien L. D. Enhörning

Aktens nr (serie F6a): 145/1799

Notarie: Staaf
Referent: Söndell

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17980910
Kuratorer utsedda: 17980910
Proklama beviljad: 17980910
Avis 1: 17981015
Avis 2: 17981029
Avis 3: 17990204

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium