Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0005/1798 Änka Anna Helena Früs

Konkursärende

Ansökan:
1798-08-24
Proklamadag:
1799-03-04

Bransch: Fältväbel
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 041.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afliden fälthwäbelen Pehr Zach. Früs Enka Anna Helena Früs.
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Fältväbel

Kuratorer: Lieten. M. Roos. Mjölnaren P. Kindblad.

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent: R. Schmidh

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17980904
Kuratorer utsedda: 17980904
Proklama beviljad: 17980903
Avis 1: 17981015
Avis 2: 17981029
Avis 3: 17990204

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium