Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0004/1798 Hustru A. M. Benckert

Konkursärende

Ansökan:
1798-08-23
Proklamadag:
1799-03-04
Dom:
1799-12-16

Bransch: Sidenbandfabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 041.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Hustru / Bortreste Siden Band Fabriqueuren Joh. And. Lehmans hustru A. M. Benckert, om boskilnad.
Normerad titel: Hustru
Normerad relationstitel: Sidenbandfabrikörhustru

Kuratorer: Regementi. C. G. Hortundahl, Lieutenanten H. G. Roos.

Aktens nr (serie F6a): 121/1799

Notarie: Lychou
Referent: R. Kredberg.

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17980903
Kuratorer utsedda: 17980903
Proklama beviljad: 17980903
Avis 1: 17981015
Avis 2: 17981029
Avis 3: 17990204

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium