Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 0003/1798 Bandfabrikör Gust. Ad. Neuman

Konkursärende

Ansökan:
1798-08-22

Bransch: Bandfabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 08, sida 041.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Band Fabriqueur
Normerad titel: Bandfabrikör

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17980903
Kuratorer utsedda: 17980903
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning: Not. 17980903 afslogs ansökningen.
Bläddra i konkursdiarium