Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 4866/1798 Grosshandlare Joh Christ Nentwig

Konkursärende

Ansökan:
1798-01-20
Proklamadag:
1798-08-13
Dom:
1799-06-15

Bransch: Grosshandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Boskillnad
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 257.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Großhandlare / och deß hustru Maria Elisab. Nentwig om Boskilnad
Normerad titel: Grosshandlare
Normerad relationstitel:

Kuratorer: Grosshandl P P Åhlin Fabriqueuren O. F Lindberg

Aktens nr (serie F6a):

Notarie: Staaf
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17980205
Kuratorer utsedda: 17980212
Proklama beviljad: 17980212
Avis 1: 17980303
Avis 2: 17980319
Avis 3: 17980707

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium