Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4745/1797 Joh. Georg Schönrocks, Sterbhus

Konkursärende

Ansökan:
1797-04-27
Proklamadag:
1797-11-13
Dom:
1798-06-18

Bransch: Kirurg
Undergrupp i Hisco: Läkare, vårdare och veterinärer (hiscokod: 06)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 236.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Chirurgen Joh. Georg Schönrocks, om urarfwa
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Kirurg

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 128/1798

Notarie: Staaf
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17970513
Proklama beviljad: 17970513
Avis 1: 17970622
Avis 2: 17970706
Avis 3: 17971012

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium