Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4744/1797 Änka Marg. Stenbeck

Konkursärende

Ansökan:
1797-04-27
Proklamadag:
1797-11-13
Dom:
1798-05-16

Bransch: Slaktare
Undergrupp i Hisco: Livsmedelsarbetare (hiscokod: 77)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 236.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afl Slagtaren Lars Söderholms, om urarfwa
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Slaktare

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 97/1798

Notarie: Enhörning
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning: 17970501
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17970513
Proklama beviljad: 17970513
Avis 1: 17970622
Avis 2: 17970706
Avis 3: 17971005

Proklamaanteckning: No 4667

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium