Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4673/1797 Sämskmakareänka Ulrica Bartz

Konkursärende

Ansökan:
1797-01-04
Proklamadag:
1797-07-17
Dom:
1798-06-25

Bransch: Sämskmakare
Undergrupp i Hisco: Garvare och skinnberedare (hiscokod: 76)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 225.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Sämskmakare Enka
Normerad titel: Sämskmakareänka

Kuratorer: Victaualiahand Joh Liden

Aktens nr (serie F6a): 18/1798

Notarie: Lychou
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17970116
Proklama beviljad: 17970116
Avis 1: 17970206
Avis 2: 17970220
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium