Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4672/1796 Kramhandlare Joh. Pet. Lindewall

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-30
Proklamadag:
1797-07-10
Dom:
1798-06-18

Bransch: Kramhandlare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 224.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Kramhandlare
Normerad titel: Kramhandlare

Kuratorer: Grosshl: G Westerberg A F Westerberg Sv. P. Sjöstedt och Fabr E Brohm

Aktens nr (serie F6a): 138/1798

Notarie: Staaf
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17970109
Proklama beviljad:
Avis 1: 17970206
Avis 2: 17970220
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium