Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4671/1796 Fodermarsk Jonas Holmstedt

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-27

Bransch: Fodermarsk
Undergrupp i Hisco: Föreståndare, förmän och inspektörer (hiscokod: 22)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 224.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Fodermask wid Kongl Stallet
Normerad titel: Fodermarsk

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17970116
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning: 1797 d. 16 Januari skrefs afslag på ansökningen

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium