Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4670/1796 Änka Anna Christ. Lundvall

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-23
Proklamadag:
1797-07-10
Dom:
1797-12-16

Bransch: Tygskrivare
Undergrupp i Hisco: övriga kontorister (hiscokod: 39)  
Kön: Kvinna
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 224.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Enka / Afl Tygskrifwaren Daniel Fredr Théels, om Urarfva
Normerad titel: Änka
Normerad relationstitel: Tygskrivare

Kuratorer: Kramhl J A. Theél

Aktens nr (serie F6a): 178/1797

Notarie: Staaf
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17970109
Proklama beviljad:
Avis 1: 17970206
Avis 2: 17970220
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium