Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4669/1796 Inga Maria Flodigs, Sterbhus

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-17
Proklamadag:
1797-07-10
Dom:
1802-05-03

Bransch: Brandvaktsrotemästare
Undergrupp i Hisco: Brandmän och militärer (hiscokod: 58)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 224.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Brandwagtsrotmästaren Nils Landstens afven afl Enkias Inga Maria Flodigs, om Urarfva
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Brandvaktsrotemästare

Kuratorer: Bryggareenkan Lundberg g Bryggaren J F Lundberg Bagare Enkan Biörling g Fiscalen Kiellman

Aktens nr (serie F6a): 45/1802

Notarie: Weser
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17970109
Proklama beviljad: 17970109
Avis 1: 17970206
Avis 2: 17970220
Avis 3:

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium