Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4668/1796 Carl Hellströms, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-16
Proklamadag:
1797-06-21
Dom:
1809-06-03

Bransch: Linkrämare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 224.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Linkrämaren Carl Hellströms, om Urarfwa
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Linkrämare

Kuratorer: Grosshl P. C. Neostadius C. Claesson Siden Fabrique O B. Berg

Aktens nr (serie F6a): 87/1809

Notarie: Z Lindbergh
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17961221
Proklama beviljad: 17961221
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium