Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4667/1796 Hovlackerare Jonas Klefwerström

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-14
Proklamadag:
1797-11-13
Dom:
1798-06-18

Bransch: Hovlackerare
Undergrupp i Hisco: Målare (hiscokod: 93)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 224.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Hoflaquerare
Normerad titel: Hovlackerare

Kuratorer: Stadsfiscal A. Salomonson Kryddkram C. J Dahlgren

Aktens nr (serie F6a): 95/1798

Notarie: Enhörning
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse: 17961221
Kuratorer utsedda: 17970513
Proklama beviljad: 17970513
Avis 1: 17970622
Avis 2: 17970706
Avis 3: 17971005

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium