Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4666/1796 Eric Öhmans, Borgenärer

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-12
Proklamadag:
1797-96-19
Dom:
1802-03-29

Bransch: Järnkrämare
Undergrupp i Hisco: Handlare (hiscokod: 41)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Borgenärer emot varandra
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 223.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Jernkrämaren Eric Öhmans, [hin] är emot annan
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Järnkrämare

Kuratorer: Consulen J Lönnberg Notarien A Hallgren

Aktens nr (serie F6a): 21/1802

Notarie: Bandelin
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17961219
Proklama beviljad: 17961219
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium