Resultatlistan   |     Skriv ut

Dnr 4664/1796 Konsertmästare Pierre Lambert

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-09
Proklamadag:
1797-06-19
Dom:
1800-06-09

Bransch: Konsertmästare
Undergrupp i Hisco: Musiker, skådespelare och cirkusartister (hiscokod: 17)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 223.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Kongl Concertmästare
Normerad titel: Konsertmästare

Kuratorer: Commercråd E Zettersten Brännmästaren Marcus

Aktens nr (serie F6a): 109/1800

Notarie: Wennberg
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17961219
Proklama beviljad: 17961219
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:

/BReg/