Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4663/1796 Strumpfabrikör Carl Gust Lind

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-08
Proklamadag:
1797-08-14
Dom:
1798-06-06

Bransch: Strumpfabrikör
Undergrupp i Hisco: Fabrikörer och förvaltare (hiscokod: 21)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 223.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Strump Fabriqueur
Normerad titel: Strumpfabrikör

Kuratorer: Fabriqueu A Fredin Bryggare M. Wigström

Aktens nr (serie F6a): 11/1798

Notarie: Lallér
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning: 17961217
Första kallelse: 17970130
Kuratorer utsedda: 17970213
Proklama beviljad: 17970213
Avis 1: 17970313
Avis 2: 17970327
Avis 3: 17970706

Proklamaanteckning:

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium