Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4662/1796 F.d.stadsfiskal Carl Wilhelm Florman

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-07

Bransch: Stadsfiskal
Undergrupp i Hisco: Jurister (hiscokod: 12)  
Kön: Man
Typ av konkurs: Normal
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 223.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: Afskjedad Stadsfiscal
Normerad titel: F.d.stadsfiskal

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a):

Notarie:
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17961217
Proklama beviljad:
Avis 1:
Avis 2:
Avis 3:

Proklamaanteckning: 1796 d. 17 December afslogs ansökningen

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium