Tillbaka   |     Skriv ut

Dnr 4661/1796 And. Flors, Sterbhusdelägare

Konkursärende

Ansökan:
1796-12-07
Proklamadag:
1797-06-19
Dom:
1798-06-06

Bransch: Kommissarie
Undergrupp i Hisco: Föreståndare, förmän och inspektörer (hiscokod: 22)  
Kön: Okänt
Typ av konkurs: Urarva
Handlingsid: SSA, 0138, Magistraten och rådhusrättens arkiv, serie C5a, volym 07, sida 223.

Beskrivning
Uppgifter ur konkursdiarium:

Titel enligt källa: / Afl Commissarien And. Flors, om urarfwa
Normerad titel:
Normerad relationstitel: Kommissarie

Kuratorer:

Aktens nr (serie F6a): 29/1798

Notarie: Wennberg
Referent:

Övriga datum i ärendet:

Föredragning:
Första kallelse:
Kuratorer utsedda: 17961217
Proklama beviljad: 17961217
Avis 1: 17970105
Avis 2: 17970119
Avis 3: 17970511

Proklamaanteckning: Nr 4651

Marginalanteckning:
Bläddra i konkursdiarium